• Język Rosyjski
  • Język Niemiecki
  • Język Polski

Oferta

Kontener zgazowywania

Typ: KZ

Długość: 3730 mm
Szerokość: 2210 mm
Wysokość: 2880 mm
Kubatura: 13,7m3

 

Opis:
W Kontenerze zgazowywania umieszczony jest Automatyczny Moduł Rotacyjny AMRd-G. Kontener zgazowywania oddziela moduł o największym stopniu zagrożenia wybuchem od pozostałej części linii do produkcji aerozoli. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa przy napełnianiu aerozoli gazem poprzez:

  • Dwustopniową wentylację wykluczającą  możliwość powstania mieszaniny wybuchowej,
  • stosowanie urządzeń elektrycznych posiadających cechę bezpieczeństwa Ex,
  • budowę ścian kontenera zapewniającą przeniesienie fali uderzeniowej powstałej przy wybuchu przez dach.

Copyright © 2008 RAMON Rafał Moskal

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą  Cookies.    AKCEPTUJĘ