• Język Rosyjski
  • Język Niemiecki
  • Język Polski

Oferta

Automatyczna Waga Rotacyjna

Typ: AWR

Wysokość Poj: 65 - 320 mm
Ø Poj: 35 - 66 mm

Wydajność: Standardowo przyjmuje się 3600 szt. / godz.
(60 pojemników / min.)

Opis:
Układ sterowania oparty jest o system operacyjny Windows Embedded oraz moduł bazodanowy SQL Serwer. Zastosowany komputer przemysłowy przeznaczony jest do pracy w trudnych warunkach, a współpraca ze specjalna wersją systemu operacyjnego Windows czyni tę platformę stabilną przy zachowaniu odpowiednich parametrów pracy. Graficzny panel zapewnia intuicyjną obsługę, która została doceniona przez personel obsługujący. Waga jest wyposażona w napęd pneumatyczny który gwarantuje dużą niezawodność działania.Urządzenie  jest przeznaczone do pracy na liniach technologicznych do produkcji aerozoli. Weryfikacja  polega na pomiarze masy brutto każdego pojemnika, sprawdzeniu, czy mieści się ona w dopuszczalnym zakresie i odrzuceniu z linii produkcyjnej opakowań o masie poza tym zakresem. Możliwość pracy w trybie zgodności z obowiązująca Ustawą o Kontroli Towarów Paczkowanych.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Copyright © 2008 RAMON Rafał Moskal

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą  Cookies.    AKCEPTUJĘ